Editie 2008 : Variaties op Heen & Weer

Een kort overzicht van de dag

De derde zaterdag van september ging onze eerste 'Team Building Day' door. De bedoeling is dat er in teams (kleine groepjes) gezamelijk aan een of meerdere opdrachten worden gewerkt. Gedurende de maand augustus en september werden er regelmatig tips gestuurd met de parameters van de wedstrijd, zodat je het nodige materiaal kan verzamelen of eventueel een robot kan voorbereiden. Achteraan op deze pagina's vind je nog eens alle tips.

 

 
Deelnemers aan de Team Building Day van 20 september 2008, van links naar rechts: Rien Van Harmelen, Huub van Niekerk, Aloys Verstraeten, Xander Soldaat, Jan Heynen, Jildert De Wachter, Ben Fondu, Joris Jonckers, Toon Peters, Joep Suijs, Patrick De Wachter, Rubern van Niekerk, Paul van Niekerk, Marc Robberecht (Scheidsrechter)
Staat niet op de foto, maar was wel aanwezig : Wim Patry (Fotograaf)

 

Meer foto's vind je in onze Fotogalerij en hier kun je de proeven terugzien.

Dagindeling :
8u30 : Aangezien het de eerste keer was en we iedereen de kans willen geven deel te nemen, werd de lat niet té hoog gelegd . De concrete opdrachten kreeg je pas 's morgens uitgelegd. De opdrachten waren zodanig gemaakt dat een 'Roborama' robot een goede basis was voor de opdrachten. Verderop vind je ze in detail uitgelegd. Gedurende de dag konden de teams dan aan de hardware en software werken tot 15u. Iedereen moest dan stoppen en de robots werden op een verzamelpunt gezet zodat niemand kon verder werken.

15u : Daarna konden de teams hun kunnen tonen in de proeven. Iedereen kreeg max. 5 minuten en 3 pogingen om de proef af te leggen. Gedurende die 5 minuten mocht je nog kleine wijzigingen aan de robot doorvoeren mits alle onderdelen al op het verzamelpunt lagen. Sommige teams gebruikten dit om voor de tweede proef een grijper te monteren. Er moet wel gezegd worden dat de meeste teams een probleem hadden met tot drie tellen, want we konden ons niet van de indruk ontdoen dat er meerdere teams vier keer probeerden. De scheidsrechter hield scores bij.

16u30 : Na de proeven werd er gezamelijk opgeruimd terwijl de scheidsrechter de einduitslag berekende. Nadien werden de einduitslag bekend gemaakt. Iedereen kreeg een digitale klokje/wekker/thermometer als aandenken en de scheidsrechter een flesje wijn. Daarna werd onder de deelnemers nog de hoofdprijs verloot : een Propeller Education Kit . Een onschuldige kinderhand trok het kaartje van Rien Van Harmelen. Veel plezier, Rien !

Propeller.jpg

Om 17u was het tijd om naar huis terug te keren. Tevreden keek iedereen terug op een leuke dag en een geslaagd event.

De opdrachten & puntentelling van 2008

Opdracht1 2008.jpg OPDRACHT 1 : Variatie op heen & weer.
10 punten om van A naar B te geraken, 10 punten om rond het blik te draaien, 10 punten om terug van B in A te geraken, 5 punten om in A te stoppen.
Totaal : 35 punten
Opdracht2 2008.jpg OPDRACHT 2 :
Op het parcours liggen 2 ballen op een vaste plek. De bedoeling is dat de robot de ballen gaat halen en in vak A krijgt. Per bal krijgt men 10 punten als men de bal vindt en 10 punten als men de bal in A krijgt. Als de robot terug in vak A stopt krijgt men 5 punten extra. 
Totaal : 45 punten.
Opdracht3 2008.jpg OPDRACHT 3 : Slalom.
De robot moet langs een zijde vertrekken, tussen de blikken doorrijden, in vak B rond het laatste blik draaien en dan slalommend terug komen. Om vanuit A tot punt 1 te geraken krijgt men 10 punten. Van punt 1 naar punt 2 krijgt men 10 punten, van 2 naar 3 zijn 10 punten. Van 3 naar 4 zijn 10 punten, van 4 naar vak A zijn nogmaals 10 punten. Als men in vak 1 stopt krijgt men 5 punten extra. 
Totaal : 55 punten.

Bonuspunten : Men kan bonuspunten verdienen door tijdens een 'gekwalificieerde run' (= een run die meetelt voor de eindscore) een blik naar van zone A naar zone B te brengen en - tijdens dezelfde of een andere gekwalificeerde run - een blik van A naar C te brengen. Dit levert respectievelijk 10 en 15 punten extra op.

Tijdsbonus : Als de eerste 3 teams van een proef dezelfde punten hebben, dan en dan alleen is de tijd belangrijk. De eerste krijgt dan 3 punten extra, de tweede 2 en de derde 1 punt.

Strafpunten : In tegenstelling tot met Roborama was er geen systeem van strafpunten. Een proef was of goed of slecht. Als men een wand raakt, een blik omstoot.... telt die run niet mee.

Uitsluiting : Een robot of deelnemer die het parcours beschadigde werd uitgesloten. Gelukkig was deze drastische maatregel niet nodig.

Deelnemers 2008

In volgorde van de scores :

Logo Team Crew-members Technologie Score Het Team
Rp6.jpg Total Recall Jan Heynen Conrad RP6 146 Rp6 team.jpg
Klompskeeler.jpg De Hollanders Joep Suys
Karel Dupain
Aloys Verstraeten
Zelfbouw robot 104 Hollanders team.jpg
Jojopa.jpg JoJoPa Joris Jonckers
Jos Jonckers
Patrick De Wachter
Lego Mindstorms NXT 88 Jojopa team.jpg
Theperfectstorm.jpg The Perfect Storm Jildert De Wachter
Xander Soldaat
Lego Mindstorms NXT 68 Theperfectstorm team.jpg
Vn3.jpg (vN)3 Paul van Niekerk
Huub van Niekerk
Ruben van Niekerk
fischertechnik 66 Vn3 team.jpg
Logo offroad.jpg Offroad Ben Fondu
Toon Peters
Lego Mindstorms NXT 30 Offroad team.jpg

Scores 2008

Team Heen & Weer Twee Ballen Slalom Bonus B Bonus C Score
Total Recall 35 46 55 10 - 146
De Hollanders 37 47 10 10 - 104
JoJoPa 10 48 30 - - 88
The Perfect Storm 38 20 10 - - 68
(vN)3 36 20 10 - - 66
Offroad 10 - 10 10 - 30

Tips 2008

Tip 1 : De Robot (21 juli 2008)

Ieder ploeg neemt deel met één enkele robot. De opdrachten zijn gemaakt voor autonome robots van het "Roborama Type" (in een brede zin ).

Maximum (lengte of breedte) :

 • 60 cm of breder : heeft bijna geen kans : hij zou volledig in A, B of C zone niet kunnen parkeren.
 • 55 cm : ok, maar niet aangeraden : zou heel goed gestuurd moeten zijn.

Minimum :

 • Een aangepaste mini-sumo zou het goed kunnen doen. De deelnemers aan het HCC-Robotica SumoBot project hebben dus al een goede basis.

Dus: best iets tussen 10 en 30 (of 40) cm.

Kijk hier wat een slimme Nederlander in 2007 had gedaan :

De opdrachten gaan door op een aangepast Roborama terrein.

Iets goed doen, is belangrijker dan het snel doen.

Het is belangrijker van mee te doen dan winnen. Have fun!

Marc Ro.

Tip 2 : Wendbaar (31 juli 2008)

Een lijn op de grond kunnen volgen of herkennen is hier (dit jaar) van geen nut.
Goed kunnen manoeuvreren ( korte bochten draaien ) is dikwijls een voordeel.
Zoals bij Roborama mag de robot niet tegen de muren botsen.


Make fun with your robot.

Marc Ro.

Tip 3 : Blikken of Ballen (09 augustus 2008)

Er zal met blikken en/of ballen gespeeld worden.

De opdrachten zijn gemaakt om op verschillende manieren (met verschillende methodes) uitgevoerd te kunnen worden, zo dat meerdere robot types kans maken.


Have a nice weekend

Marc Ro.

Tip 4 : Verlengdraad & servo (11 september 2008)

 • Voeding robot : bedenk op voorhand een batterij strategie. Die dag zal Uw robot veel testen, rijden... Veel meer dan een gewone dag. Op het ogenblik van te tonen wat Uw robot kan doen : batterij bijna leeg.. Hopen dat dit dit jaar niet gebeurd !
 • Voeding werk-tafel : neem een verlengdraad (10 meter of zo) en een of twee multistekkersdozen mee.
 • Een bijkomende kleine motor (met iets op zijn as) of een (oude) servo is niet nodig om deel te nemen en te presteren, maar misschien wel om "de eerste de beste" te kunnen zijn.
 • Zoek je nog een teamlid : gebruik de [robotmc] mailinglijst. (zie mail van Jan Heynen 05 September 2008).


Marc Ro

Tip 5 : Finale checklist (17 september 2008)

Een stuk karton, plakband en een schaar kunnen dienen om een stuk koetswerk of bescherming voor uw robot te maken. 
Met een dikke ijzerdraad als chassis en dunne metaal draad om alles te binden kom je nog verder.
Met Lego of Fischertechnik is het misschien ook/even gemakkelijk.

Checklist:

 • voedingen (zie tip 4) : verlengdraad, multistekkersdozen, batterijlader, batterijen.
 • PC, voeding, muis, programmer (met alle nodige kabels), zekeringen...
 • Robot !
 • Papier, pen..
 • Eten en drinken.
 • Klein geld voor de drankautomaat (koffie is gratis, frisdrank is te betalen)
 • ... en zeker veel geestdrift !


Marc Ro.

TBD Logo.jpg